En dag för allmänheten

Vilken motorsport som du än håller på med och som har ett stort fäste på just den ort där du bor så är det alltid bra att öka allmänhetens intresse för sporten än mer. Detta ger nämligen en rad olika effekter, exempelvis som att återväxten blir större, publikantalet ökar på tävlingar och det blir dessutom enklare att hitta nödvändiga sponsorer för att hålla tävlandet vid liv. Vår rekommendation är därför att se till att anordna en trevlig dag för allmänheten där de får komma och uppleva vad just er racing handlar om.

Bjud på show

Om ni väl ser till att genomföra en dag för allmänheten så bör detta göras utan någon form av inträde. Under en dag som denna så bör ert främsta fokus vara att locka så många som möjligt till dagens aktiviteter, något som helt enkelt kan motverkas om ni skulle införa någon form av biljettpris. Genom att bjuda på sin sport och sig själv så kan det i slutändan komma att betala sig flera gånger tillbaka, något som gör att man inte ska vara sniken i onödan.

Mat och dryck

Se för guds skull till att det finns mat och dryck tillgängligt under dagen. Ni behöver inte nödvändigtvis bjuda på detta, men det är självfallet bra om det går att äta sig mätt ungefär till självkostnadspris. Återigen, målet är inte att tjäna en massa pengar i detta läget, utan enbart att öka vetskapen och intresset för den sport ni håller varmt om hjärtat.

Något för barnen

Tänk på att det mest troligt kommer att dyka upp ett och annat barn under dagen som kanske inte har lika roligt som sina föräldrar. Genom att se till att det finns någonting roligt på plats för barnen så blir det bättre stämning på hela eventet och det skapar även en hel del goodwill bland allmänheten. Ballonger från Ballongkungen är en billig investering för att få dom små liven att dra på smilbanden och kan dessutom ge bra reklam om ni ser till att få med er logga.